Faaliyetlerimiz
6306 sayılı kanun kapsamında lisanslandırılmış firma
Riskli Yapı Tespiti - Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Deprem Risk Raporu

Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanmak için binanınıza ait Deprem Risk Raporunun hazırlanması gerekmektedir. Kentsel Dönüşüm işlemlerine başlarken ilk yapacağınız iş Deprem Risk Raposu çıkartmak olacaktır. Deprem Risk Raporunu herhangi bir mühendislik şirketine hazırlatmanız durumunda raporun hiçbir geçerliliği olmayacaktır. Raporu mutlaka Bakanlıkça Lisanslı bir firmaya hazırlatmanız gerekmektedir. Ahıskalı Mühendislik T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Lisanslı bir firmadır. Binanın Deprem Risk Raporunu alabilmeniz için 1 binadan 1 kişinin başvurusu kanunen yeterlidir. Bina paydaşlarınca ortak bir karar alınması gerekmemektedir.


DEPREM RİSK RAPORU ÖNCESİ HAZIRLAMANIZ GEREKEN BELGELER

 • Binanıza ait statik ve/veya mimari proje (Bağlı olduğunuz Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak alabilirsiniz)
 • Bağlı olduğunuz Belediye’de binanıza ait proje bulunamadığı takdirde binanızın taşıyıcı sistem rölöve projesi şirketimizce hazırlanacaktır.
 • Varsa Binanız için daha önce almış olduğunuz teknik, mühendislik raporları
 • Lisanslı Mühendislik Firması Ahıskalı Mühendislik Başvuru Dilekçesi (Örnek Dilekçe; Parselinde Olanlar, Parselinde Olmayanlar)
 • Tapu Fotokopisi (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz (İskanınız) yok ise Daireye ait Hisseli Arsa tapusu)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik No)
 • Tapudan Kat Maliklerini ve Arsa oranlarını belirten Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge

Yukarıdaki Belgeler ile örnek dilekçeyi doldurarak Bakanlık Lisanslı Ahıskalı Mühendisliğe başvuruda bulunarak Deprem Risk Raporu'nuzun çıkartılması için gerekli süreci başlatmış olursunuz.

DEPREM RİSK RAPORUNUN HAZIRLANMASI SIRASINDA BİNANIZDA YAPILACAK TEKNİK ÇALIŞMALAR

 • Binanızın Mimari Projesine göre yerinde inceleme
 • Binanızın Mevcut Projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem rölevesinin hazırlanması;
 • Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan karot ile beton numunesi alınması;
 • Karot ile alınan beton numunelerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton Dayanım Testlerinin yapılması ve raporlanması;
 • Röntgen ve pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetlerinin tespiti;
 • Röntgen ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti;
 • Binanızın oturduğu zeminin ( kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüd raporunun hazırlanması;
 • Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, dinamik hesaplarının yapılması ve Bina Deprem Performansının belirlenmesi.
 • Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili Yönetmelik ve Bakanlık Teslim Formatına göre bina Deprem Risk Raporunun hazırlanması.
 • Binanız için Hazırlanmış Deprem Risk Raporunun 1 nüshası sizin adınıza üst yazı ile Bakanlığa tarafımızdan teslim edilmekte diğer 1 nüshası ise bize dilekçe ile başvuruda bulunan kişi, kişiler, apartman yönetimi, kurum yada kuruluşlara teslim edilmektedir.

Statik Proje

Statik Projeler Mühendislik Hizmetleri:

Ahıskalı Mühendislik çelik, betonarme, prefabrik yeni binaların inşaatı ve mevcut binaların depreme karşı güçlendirilmesi ile ilgili her türlü etüd, projelendirme, kontrollük ve teknik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Statik Projeler Kapsamında;
 • Binaların yönetmelik ve şartnamelere uygun statik hesaplarının yapılarak statik proje raporu hazırlanması
 • Birleşim yeri, meset noktası ve diğer araştırmaların yapılarak raporların çıkarılması
 • Projelerinizin resmi olarak hazırlanması,
 • Mühendislik ve imalat detayları konusunda teknik danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Çelik, betonarme, karma taşıyıcı sistem statik projeleri
 • Konutlara ait çelik ve ahşap çatı statik proje işleri
 • İşyerleri, fabrikalar, AVM’ler, hastane ve otellere ait statik projeler
 • Toplu konutlara ait betonerme ve karma sistem statik projeler
 • Tarihi yapıların restorasyon işleri konusunda statik projeleri
 • Okul, eğitim ve sanat atölyelerine ait statik projeler
 • Konut betonarme statik projeleri
 • İşyeri betonarme statkik projeleri
 • İstinat yapılarına ait proejeler
 • Cephe taşıyıcı sistemleri için statik projelerGüçlendirme Projesi

Güçlendirme Projeleri Mühendislik Hizmetleri

Deprem Güvenliği İnceleme ve Analiz
Depreme karşı binaların güçlendirilmesi uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir çalışmadır. Binanızın depreme karşı dayanıklılığı, sağlamlığı, malzemeler ve yapının durumu hakkında detaylı bir analiz ve değerlendirme yapılarak bir rapor hazırlanır. Raporda mevcut durum bütün verilerle ortaya konulurken aynı zamanda güçlendirme için çözüm önerileri de içerir. Güçlendirmenin yapılacak olması halinde takviye projesi de bu projeye bağlı olarak çıkarılır.

Deprem Güçlendirme Takviye Projesi
Güçlendirme projesi hazırlanırken;
 • Projenin yüksek maliyetli olmaması
 • Mevcut binanın mimari ve kullanım fonksiyonlarının bozulmaması,
 • Uygulama kolaylığı taşıyan pratik çözümler içermesi
 • Hızlı bir şekilde tamamlanacak şekilde planlanması
 • Konularına özen gösterilerek proje en kısa sürede çıkarılır.
Prjojelerde özel mimari programlar kullanılmaktadır. Uygulama son yönetmeliklere göre projelendirilme ve uygulama yapılması konusunda  teknik şartname ve keşif özeti (Beton, Demir, Çelik, Kalıp, Duvar) hazırlanmaktadır. Güçlendirilen yapı elemanlarının çizimlerini içermektedir. Mevcut yapılarda betonarme olarak mantolama, perde ilaveleri veya manto+perde ile güçlendirme projeleri hazırlanmaktadır. Çelik ve yığma yapılarda da güçlendirme projesi yapılabilmektedir.

Ahıskalı Mühendislik Riskli Yapı kapsamındaki binalarınızın Kentsel Dönüşüm ile yeniden yapılması konusunda teknik, mühendislik, danışmanlık hizmetleri vermektedir. Riskli yapının tespitinden raporlamasına, devlet desteklerinden (Kira ve Faiz Yardımı) binanın tamamlanmasına kadar uzanan bu uzun süreçte tecrübelerimizle sizlerin hizmetindeyiz.

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı kapsamındaki hizmetlerimiz:
 • Deprem Risk Raporunun hazırlanması ( Firmamız Bakanlık Lisanslı firmalar listesindedir.)
 • Bina Deprem Risk Raporu’nun T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onayı
 • Binanız için Bina Ortak Karar Protokolü’nün hazırlanması. (Yeni bina yapım aşamasında hukuksal danışman çözüm ortaklarımızla bina paydaşlarınızla en hızlı sonuca ulaşmanıza yardımcı olur)
 • Kentsel Dönüşüm Kanun ve Yönetmelikleri çerçevesinde kira yardımı, kredi, faiz desteği ile ilgili konularda danışmanlık
 • Yapının Yeniden Yapım ve Güçlendirme Uygulaması öncesi tüm ruhsat projelerinin, Metraj, Keşif, İhale dosyalarının hazırlanması ve ilgili belediyeden yada kurumdan inşaat ruhsat - izninizin çıkarılması
 • Yapının Yeniden Yapım ve Güçlendirme Uygulaması sırasında proje müşavirlik, kontrollük hizmetlerinin verilmesi
 • Yeni bina inşaatınız  tamamlandıktan sonra ilgili belediyeden Binanız için İSKANLI Daire Tapularınızın Çıkarılması.
 • Kentsel dönüşüm sürecinde gerekli tüm sözleşmelerin hazırlanması.Malikler arası, inşaat şirketi - Malikler arası (Çözüm ortağı hukuk bürolarımız ile ortak çalışma ile)
Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı
Deprem Risk Raporu
Statik Proje
Güçlendirme Projesi
 
 
 
 
 
Ahıskalı Mühendislik
Mim.Dan.İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti.
Tel/Fax: 0312 317 00 77 GSM: 0532 204 85 06
www.ahiskalimuhendislik.com